TIEDOTE: Valamon residenssin kutsutaiteilijat ja stipendiaatit valittu

12.4.2024

Valamon residenssin kutsutaiteilijat ja stipendiaatit on valittu

Kolme kutsutaiteilijaa luo Valamon luostariin omaperäistä, taiteellisesti korkeatasoista ja luostariympäristöön soveltuvaa ääni-, ympäristö- ja kuvataidetta. Yhteisötaiteilija kerää muistoja Valamon menneiden vuosikymmenten maanviljelyksestä. Stipendejä jaettiin kaikkiaan yksitoista harvaan asutun maaseudun taiteilijoille sekä muille eri taiteenalojen hakijoille ympäri Suomen.

Valamon residenssin Jokapäiväinen leipämme -hankkeen kutsutaiteilijoiksi on valittu ääni- ja ympäristötaiteilijat Tuike Alitalo ja Simo Alitalo (Turku), kuvataiteilija Lotta Blomberg (Helsinki) sekä valokuvataiteilija Nelli Palomäki (Karkkila). Yhteisötaiteilijaksi valittiin Seija-Leena Salo (Turku). Hakemuksia tuli 266.

– Kaikki valituksi tulleet taiteilijat esittivät hakemuksessaan omaperäisen ja taiteellisesti korkeatasoisen, luostariympäristöön soveltuvan idean sekä konkreettisen ja selkeän tavan sen toteuttamiseksi. Hakijat huomioivat hankkeemme tematiikan ja toivat esiin, miten heidän teoksensa on suhteessa hankkeen ydinajatuksiin. Valitut kutsutaiteiljat toimivat taiteen eri osa-alueilla, hankkeen taiteellisen johtoryhmän puheenjohtaja Hannu-Pekka Björkman kertoo.

Kutsutaiteilijat luovat valokuvia ruoan yhdistävästä voimasta, tekstiilitaidetta, kuuntelukävelyjä ja keskusteluja kasvimaalla. Kutsutaiteilijat työskentelevät residenssissä kuluvan vuoden aikana eri ajankohtina. Kuukauden mittaisen jakson päätteeksi he jättävät jälkeensä teoksen tai työpajan. Tutustu kutsutaiteilijoihin ja heidän taiteeseensa tarkemmin tiedotteen lopussa. 

Stipendejä peräti yhdelletoista eri alojen taiteilijalle 

Jokapäiväinen leipämme -hanke jakoi stipendejä pääjaossa kaikkiaan kahdeksan, joista puolet harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla asuville taiteilijoille. Stipendin saivat muusikko Heikki Halme (Helsinki), runoilija-kääntäjä Hannimari Heino (Porvoo), kirjailija-dramaturgi Marko Järvikallas (Kemiönsaari) runoilija Tommi Parkko (Helsinki), kuvataiteilija Raisa Raekallio (Kittilä), kirjailija Pirkko Soininen (Turku), tekstiilitaiteilija Riitta Turunen (Heinävesi) sekä kuvataiteilija Misha del Val(Kittilä). 

Taiteilijoiden työskentelyolosuhteiden parantamiseksi ja vapaan taiteen tukemiseksi Jokapäiväinen leipämme -hankkeen ohjausryhmä teki lisäksi päätöksen päähaun ulkopuolisten teemastipendien jaosta.

Taiteellinen johtoryhmä valitsi nuoren ja/tai uransa alkupuolella olevan lupaavan taiteilijan stipendin saajaksi ohjaaja-opiskelija Miika Karvasen (Helsinki), ja ortodoksisen taiteilijan stipendin sai kuvataiteilija Hanneriina Moisseinen (Helsinki). Kirjailija Markus Leikolalle (Helsinki) myönnettiin ohjausryhmän erikois-stipendi yhteiskunnallista dialogia edistävälle taiteilijalle.

– Valinnoissa kiinnitimme huomiota taiteelliseen tasoon sekä taiteilijan aiempaan toimintaan. Valituissa on mukana eri ikäisiä, eri taiteenaloja edustavia ja urallaan eri vaiheessa olevia taiteilijoita eri puolilta Suomea HAMA-alueet huomioiden, valinnat tehneen taiteellisen johtoryhmän puheenjohtaja Hannu-Pekka Björkman sanoo.

Stipendejä haki kaikkiaan 114 hakijaa. 

Stipendit oikeuttavat viikon residenssimajoitukseen Valamon residenssissä sekä aterioihin luostarin ravintolassa.

Jokapäiväinen leipämme on Valamon Ystävät ry:n puolitoistavuotinen projekti, jota tukee Taiteen edistämiskeskus. 

Valitut kutsutaiteilijat ja heidän suunnitelmansa luostarissa toteutettavaksi taiteeksi:


Valokuvataiteilija Nelli Palomäki työskentelee vanhalla suurella filmikameralla. Kuvien tunnelmaan vaikuttavat hidas tekniikka ja jättimäinen negatiivikoko. Keskeisiä teemoja hänen työssään ovat kasvu, perhesuhteet ja kompleksinen kuva itsestämme. Kutsutaiteilijana hän tutkii hitaiden henkilömuotokuvien kautta yhdessäolon, läsnäolon ja yhteisöllisyyden kysymyksiä sekä ruoan yhdistävää voimaa. Lisäksi hän kuvaa Valamon hyöty- ja viljelykasveja, sillä ilmastonmuutoksessa ruoan paikallisuudella on suuri merkitys.


Kuvataiteilija Lotta Blomberg käsittelee hankkeen teemoja ryijyllään, joka esittää viljapeltoa. Pellon yllä häilyy sumuharso, joka on verho näkyvän ja ei-näkyvän todellisuuden välillä. Ryijyn pinnassa nähdään vuorotteluja ja liukumia pehmeydessä ja tarkkuudessa,

harmonisessa ja disharmonisessa sekä värien kylläisyydessä. Ryijyn äärelle on helppo hiljentyä, ja ryijyn solminta toisteisuudessaan muistuttaa henkistä harjoitusta.


Ääni- ja ympäristötaiteilijat Tuike Alitalo ja Simo Alitalo haluavat nostaa esiin kuuntelemisen ja hiljentymisen tavaksi löytää uusia luovia ratkaisuja ongelmiimme, sillä meidän on pidettävä huolta koko elollisen ja elottoman luonnon selviytymisestä. He päivittävät monivuotisen, Koneen Säätiön rahoittaman Kuulumia-projektinsa kartoituksia suomalaisista hiljaisista ympäristöistä ja järjestävät kuuntelukävelyjä pienille ryhmille sekä merkitsevät ympäristöön myös kuuntelu- ja havainnointipisteitä.


Yhteisötaiteilijaksi valittu Seija-Leena Salo toimii esittävän taiteen ja yhteisötaiteen kentällä käsikirjoittajana, ohjaajana, esiintyjänä ja yhteisöllisten prosessien ja työpajojen fasilitaattorina. Valamon residenssissä Salo kerää muistoja seudun maatalouden ja ruoantuotannon historiasta järjestämällä keskustelukävelyjä Valamon puutarhassa. Muistojen keräämisen yhteydessä istutetaan siemeniä, joiden kasvua voi seurata läpi kesän. Kerätyistä muistoista Salo rakentaa tekstikokonaisuuden, joka tulee esille Valamon tiloihin tai tiluksille.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Maria Roiha

info@valamonresidenssi.fi

valamonresidenssi.fi